Asesoramento técnico a empresas e particulares en Itecnica

Asesoramento técnico a empresas e particulares en Itecnica

Como entendidos do proceso construtivo e da normativa en vigor, así como da aplicación de novos materiais e sistemas, Itecnica asesora a empresas de construción, administradoras de propiedades, comunidades de propietarios, avogados e promotores sobre calquera dúbida que xurda, de tal forma que sintan que dentro da súa organización hai un equipo técnico que os apoia.

En Itecnica ofrecemos asesoramento a:

Avogados
Sector da construcción
Comunidades de propietarios
Administradores de fincas
Particulares
Promotores
Mediacion

Avogados

Coa nosa ampla experiencia en actuacións periciais xudiciais, colaboramos con avogados para analizar e avaliar se procede ou non realizar un informe pericial sobre posible litixio relacionado co ámbito da edificación. Ademais, colaboramos na hora de estudar e analizar calquera informe pericial co fin de aclarar dúbidas técnicas que poidan xurdir.

Sector da construcción

Ofrecemos os nosos servizos técnicos a medianas e pequenas empresas relacionadas coa construción, de forma que teñan os mesmos servizos que pode ofrecer un equipo técnico de plantilla pero externo, podendo así seguir sendo unha empresa competente. Ofrecemos traballos como certificacións e medicións en obra, asistencia técnica, seguridade e saúde, negociación de orzamentos, emisión de facturas a clientes, contabilidade, realización de contratos de obra, xestión de cobros, traballos de administración, etc.

Comunidades de propietarios

En Itecnica cremos que é imprescindible, en toda comunidade de veciños, contar con técnicos cualificados que poidan asesorar aos veciños sobre os procedementos necesarios para prevenir problemas futuros na estrutura do edificio. A nosa función sempre estará respaldada por un seguro fiable.

Grazas aos nosos servizos poderemos detectar problemas antes de que se poidan producir o que pode evitar custos elevados en reparacións futuras no edificio.

Administradores de fincas

Desde o seu inicio, Itecnica asesora a Comunidades de Propietarios e Administradoras de Fincas sobre solucións construtivas, actuacións periciais e rehabilitación dos inmobles. O proceso ideal para garantir éxito nas futuras obras que se acometan nos inmobles: reformas de fachadas, humidades, accesibilidade de portais, cambios de carpintería, informes periciais, patoloxías, levantamento de planos de edificios existentes, ITES, avaliación de edificios, certificados enerxéticos... é o asesoramento técnico e a proposta da construtiva ideal para cada caso que o noso equipo aporta.

Así por exemplo, en base a isto, a propiedade ten un documento técnico polo cal as empresas que oferten os traballos deben centrarse de tal forma que non exista disparidade nos criterios orzamentados. Entendemos imprescindible a presenza de técnicos cualificados que, previo a todo tipo de obras ou actuacións na súa edificación, asesoren e dirixan sobre os procedementos técnicos máis aconsellables previndo e evitando futuros problemas.

Particulares

Debido á amplitude dos nosos servizos, podemos asesorar aos propietarios particulares de inmobles nos mesmos aspectos que o facemos a empresas promotoras ou comunidades de veciños.

Ademais especializámonos en Avaliacións de inmobles e Avaliacións Contradictorias sobre o Imposto de Bens Patrimoniais para aclarar dúbidas e emitir informes sobre o Valor Real dos Inmobles.

Por outro lado, damos servizo para a descrición e levantamento de planos de bens inmobles, descrición técnica para a división horizontal de inmobles, etc.

Promotores

En Itecnica proporcionamos todo o apoio técnico necesario para o desenvolvemento dun proxecto desde os seus inicios: información urbanística, consultas en Concellos, estudos de viabilidade, dirección integral de proxectos, direccións de obra, asesoramento en eficiencia enerxética, etc.

Mediación

Enténdese a mediación como un proceso totalmente voluntario e confidencial que ten por obxectivo resolver conflitos. A figura do mediador, que é neutral e imparcial, logra que as persoas que forman parte dese conflito poidan comunicarse co fin de conseguir unha resolución de mutuo acordo.

Características de la mediación

 • Neutral e Imparcial: neste tipo de mediación a figura do mediador nunca se pon nin a favor nin en contra de ningún dos implicados. Isto significa que non impón nas decisións os seus propios criterios.
 • Voluntaria: neste caso as persoas que forman parte do conflito son as que deciden comezar un proceso de mediación e, por suposto, interrompelo se queren.
 • Confidencial: a resolución do proceso de mediación será totalmente confidencial o que implica que non poderá utilizarse fóra desta reunión. A única excepción que existe é que se detecte un feito que poida ser un delito ou falta.
 • Flexible: nestes casos os procesos adáptanse totalmente ás necesidades e ás características dos dous participantes.
 • Autodeterminación de las partes: o que se busca nestes casos é que sexan os propios implicados os que ofrezan alternativas para a solución do seu conflito. É por iso que son os propios usuarios os que logran acordos que satisfacen a ambos.

Fins e obxectivos da mediación

O obxectivo dos procesos de mediación é chegar a unha resolución positiva e pacífica dun conflito entre dous usuarios que manteñan unha relación xa sexa laboral, social ou familiar. A figura do mediador axuda a conseguir unha resolución na que ambas as partes do conflito queden satisfeitas.

Entre os obxectivos da mediación podemos destacar:

 • Ofrecer ás dúas partes do conflito un espazo neutral, imparcial e adecuado no que se poidan sentir cómodos á hora de expoñer as súas ideas e/ou diferencias.
 • Conseguir que se poida restablecer a comunicación entre dúas persoas que están involucrados cun conflito.
 • Fomentar que os participantes expoñan alternativas e diferentes opcións para poder chegar a un acordo que sexa satisfactorio para ambos.
 • Lograr que as persoas poidan cambiar a percepción negativa dun conflito a un proceso común entre persoas.
 • Ofrecer aos protagonistas dun conflito o protagonismo e a responsabilidade de acadar unha solución para o seu conflito.
 • Salvagardar, sempre, os intereses dos menores de idade e persoas dependentes que poidan chegar a estar implicadas de maneira directa ou indirecta no problema en concreto.

Vantaxes da mediación

 • Rápida: normalmente os procesos de mediación poden terminarse en poucas sesións polo que o tempo é menor que nun proceso xudicial.
 • Mantén relaciones: temos que ter en conta que nunha mediación non hai nin gañadores e nin perdedores xa que o que se busca é un acordo no que ambos estean de acordo.
 • Boa fe: un proceso de mediación é sempre voluntario o que significa que os participantes teñen interese por resolver o conflito e chegar a un acordo de maneira pacífica.
 • Inmediata: nestes procesos teñen que ser os propios involucrados no que conflito os que intervén non hai posibilidade de que haxa representantes ou intermediarios.
 • Preventiva: en moitas ocasións estes procesos utilízanse de maneira preventiva para que un conflito non poida chegar a converterse en algo grave.
 • Menor desgaste emocional: normalmente, a diferenza dun proceso xudicial, na mediación os usuarios están sometidos a unha menor tensión psicolóxica e emocional polo que mellora a súa calidade de vida e diminúe o enfrontamento entre ambos.

Financiado pola Unión Europea - NextGenerationEU. Con todo, os puntos de vista e as opinións expresadas son unicamente os do autor ou autores e non reflicten necesariamente os da Unión Europea ou a Comisión Europea. Nin a Unión Europea nin a Comisión Europea poden ser consideradas responsables das mesmas.

Selecciona o teu idioma