Especialistas na inspección técnica de edificios en Vigo

Especialistas na inspección técnica de edificios en Vigo

Os servizos de Itecnica son completos, baseándose na realización da inspección, emisión de informe, asesoramento ao cliente, xestión de toda a documentación e entrega do informe á propiedade e/ou organismos correspondentes, pago de taxas... de tal forma que a propiedade pode desentenderse dos trámites desde o inicio do procedemento.

Cubrimos, polo tanto, traballos de diversa índole relacionados coa inspección de edificios en Vigo. O noso principal propósito é adaptarnos ás necesidades que presenten cada un dos nosos clientes, ofrecéndolle unha opción de confianza para a inspección técnica de edificios en Vigo. Buscamos a súa total satisfacción.

Isto levounos a unha formación constante, cubrindo tamén todo o referente a cuestións de certificación enerxética en Vigo. Confíe en nós e obteña os mellores resultados en todo o concernente coa inspección de edificios. En Itecnica somos a súa alternativa de referencia.

Informe de evaluación de edificios en Vigo

Cal é a importancia da Inspección Técnica de Edificios?

Inspección de edificios en Vigo

Acreditar a seguridade constructiva

A ITE é unha inspección obrigatoria que deben pasar todas as edificacións en función da súa antigüidade para acreditar o seu estado de seguridade e estabilidade constructiva.

Inspección de edificios en Vigo

Evitar posibles riscos

Outra das funcións da nosa inspección técnica de edificios en Vigo é definir as medidas necesarias para evitar posibles riscos que poidan xurdir no proxecto.

Inspección de edificios en Vigo

Garantir o bo estado do edificio

Grazas a unha correcta labor de inspección de edificios en Vigo, tamén se pode asegurar un bo estado da edificación, un aspecto clave en calquera traballo desta índole.

Tamén elaboramos o seu Informe de Avaliación de Edificios en Vigo

O IEE, o Real Decreto 233/2013, de 5 de abril e a Lei 8/2013, de 26 de xuño establece a obrigatoriedade de realizar un Informe de Avaliación de Edificios IEE, que complementa á Inspección Técnica de Edificios (ITE) aos propietarios dos edificios de vivenda colectiva cunha antigüidade superior a 50 anos no prazo máximo de cinco anos desde a data en que alcancen dita antigüidade, así como para os titulares de edificios que queiran acollerse a axudas públicas co obxectivo de acometer obras de conservación, accesibilidade universal ou eficiencia enerxética.

Este informe de avaliación de edificios pode ser subvencionable sendo beneficiarios desta axuda as comunidades de veciños, agrupacións de comunidades ou propietarios únicos de edificios residenciais. Pode contactar cos nosos especialistas en inspección técnica de edificios en Vigo para máis información sobre este campo. Encargaremos de aclararlle calquera dúbida ao respecto.

Certificación enerxética, auditoría enerxética… Descubra todos os nosos servizos!

Certificación enerxética

A partir do 1 de xuño de 2013 é obrigatorio ter unha certificación enerxética dos inmobles que se pretendan vender ou alugar. Somos certificadores enerxéticos usando alta tecnoloxía como é o apoio de informes de termografía infravermella, uso de cámaras específicas para inspección (video-endoscopios) e termo-higrómetros, o que aportan un valor máis veraz aos nosos certificados.

Ademais da certificación enerxética, podemos analizar e valorar as posibles melloras que poida realizar no seu inmoble para mellorar substancialmente o aforro enerxético comparando o investimento na mellora coa amortización da mesma.

Auditoría enerxética

En Itécnica encargámonos tamén de cubrir todo o relacionado con cuestións de auditoría enerxética en Vigo. Baséase na análise, cuantificación e monitorización dos consumos enerxéticos dun edificio, industria ou actividade comercial, de tal forma que permite desenvolver un protocolo de actuación para chegar a unha reducción dos consumos.

Para as nosas labores de auditoría enerxética en Vigo, faise uso de tecnoloxía específica como aparatos de inspección, termografía infravermella, endoscopios, medidores, etc. Preparámonos para ofrecer sempre a cada cliente un traballo profesional e de alta eficiencia.

Certificación enerxética en Vigo

A mellor inspección de edificios en Vigo grazas á termografía infravermella

En Intécnica, como especialistas en traballos de inspección técnica de edificios en Vigo, contamos co material e equipos profesionais precisos para ofrecer as mellores solucións aos nosos clientes. Entre eles, podemos destacar pola aplicación da termografía infravermella.

Con título de termógrafo nivel 1 acreditado por Infrared Training Center (ITC). Aplicamos a tecnoloxía da termografía infravermella como técnica non destructiva e a distancia para a detección de patoloxías e defectos: humidades, fallos de edificación, pontes térmicas, perdas enerxéticas, faltas de aillamentos, verificación de posibles condensacións, localización de tubaxes e sobrecalentamentos eléctricos, etc.

O test de infiltracións, ou Blower door, é un ensaio instrumentado que comproba a estanqueidade dunha edificación ou sala, de tal forma que se pode avaliar e cuantificar as infiltracións ou perdas enerxéticas da edificación. Tamén é especialmente interesante para avaliar a estanqueidade de espazos onde, polas súas características, este dato sexa de especial interese para o seu funcionamento, como por exemplo: salas brancas, quirófanos, laboratorios, etc.

Ten algunha dúbida sobre a Inspección Técnica de Edificios?

Se está buscando un equipo de expertos en traballos de inspección técnica de edificios en Vigo, non dubide en contactar con nós. En Itecnica atopará unha alternativa de confianza para a elaboración do seu informe de avaliación de edificios, así como outros traballos relacionados, como o concernente coa certificación enerxética.

Financiado pola Unión Europea - NextGenerationEU. Con todo, os puntos de vista e as opinións expresadas son unicamente os do autor ou autores e non reflicten necesariamente os da Unión Europea ou a Comisión Europea. Nin a Unión Europea nin a Comisión Europea poden ser consideradas responsables das mesmas.

Selecciona o teu idioma